+48 662 363 222 gabinet@onet.com.pl

Psychoterapia psychodynamiczna w Krakowie

Psychoterapia Psychodynamiczna koncentruje się na nieświadomych procesach, jakie przejawiają się w aktualnym zachowaniu danej osoby. Najważniejszym aspektami psychoterapii psychodynamicznej są samoświadomość pacjenta i zrozumienie wpływu przeszłych wydarzeń na obecne zachowanie. W swojej krótkiej formie, psychodynamiczne podejście umożliwia klientowi zbadać nierozwiązane konflikty i objawy wynikające z przeszłych dysfunkcyjnych relacji.

Psychodynamiczna terapia koncentruje się na psychologicznych korzeniach emocjonalnego cierpienia. Jej znak rozpoznawczy to autorefleksja i wykorzystanie relacji pomiędzy terapeutą i pacjentem, jako okno na problematyczne wzorce relacji w życiu pacjenta. Jej celem jest nie tylko do złagodzenia najbardziej oczywistych objawów, ale również pomoc ludziom w prowadzeniu zdrowszego życia.

Terapia psychodynamiczna jest najstarszą z nowoczesnych terapii; psychoanaliza Freuda jest szczególną formą i podzbiorem terapii psychodynamicznych. Jako taka, jest ona oparta na bardzo rozbudowanej i wielowymiarowej teorii rozwoju człowieka oraz jego interakcji z innymi ludźmi i z otaczającym światem.

Stosowane przeze mnie podejście psychodynamiczne zakłada, że:

  • rozumienie zdrowia i patologii człowieka wymaga refleksji na temat jego nieświadomych procesów  psychicznych;
  •  wybór strategii terapeutycznej jest określony przez diagnozę psychodynamiczną, która jest formowana wspólnie z pacjentem, przez cały okres procesu terapeutycznego;
  • objawy mogą mieć wiele przyczyn, takie jak intrapsychiczne konflikty, deficyty rozwojowych czy defekty organiczne;
  •  w każdym procesie psychoterapeutycznym występują zjawiska oporu, przeniesienia, przeciwprzeniesienia w ich klasycznym rozumieniu.

Dodatkowo, podejście psychodynamiczne jest systemem otwartym i zmiennym, to znaczy włącza w swoje struktury nowe osiągnięcia naukowe z zakresu psychoanalizy czy psychiatrii.

Psychoterapię psychodynamiczną można stosować właściwie u wszystkich pacjentów, jednakże jest ona szczególnie skuteczna w tych zaburzeniach, do których leczenia nieodzowna jest zmiana w zakresie wewnętrznych, nieświadomych obrazów obiektów (znaczących osób z przeszłości) i intrapsychicznych relacji.
Co dodatkowo ją wyróżnią wśród innych podejść terapeutycznych, jest fakt, że pozwala na osiąganie trwałych efektów, to znaczy utrzymujących się powyżej 3 lat od zakończenia procesu terapeutycznego.

Uzyskaj pomoc psychologa w Krakowie – formularz kontaktowy.