Konsultacje dla rodziców

Celem konsultacji dla rodziców jest pomoc w doskonaleniu Waszych kompetencji rodzicielskich, byście mogli świadomie dbać o rozwój Waszych dzieci. Moim zadaniem jest pomóc Wam w budowaniu pozytywnych relacji z Waszymi dziećmi na każdym etapie ich rozwoju oraz udzielenie wsparcia w wychowaniu, by Wasze dzieci stawały się dojrzałymi, pogodnymi ludźmi.

Tematy jakie możemy poruszyć podczas konsultacji to m. in.

  • komunikacja rodzic-dziecko, w tym mówienie o uczuciach, chwalenie;
  • problemy wychowawcze, w tym karanie i nagradzanie;
  • problemy wieku dojrzewania;
  • edukacja i rozwój dzieci;
  • budowanie wzajemnych głębokich relacji między rodzicami a dzieckiem.

Na konsultacje, o ile to możliwe, zapraszam oboje rodziców. Pozwala to na spojrzenie na kwestię będącą tematem konsultacji z różnych perspektyw oraz wypracowanie wspólnych strategii wychowawczych.

Uzyskaj pomoc psychologa w Krakowie – formularz kontaktowy.